borito

EFOP-3.9.2-16-2017-00026


"Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági járásban"


Az EFOP-3.9.2-16 program átfogó célkitűzése a leszakadó térségek felzárkóztatása, a területi elmaradásból, települési méretből származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése.


Konzorcium vezető:
Nézsa községi Önkormányzat
Konzorciumi tag:
Nógrádsáp Község Önkormányzata

Támogatás mértéke:
100%
Támogatás összege:
249 967 501 Ft


A projekt tartalmának bemutatása:


Az EFOP-3.9.2-16 program átfogó célkitűzése a leszakadó térségek felzárkóztatása, a területi elmaradásból, települési méretből származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése.A projekt célkitűzése és részcéljai:


 1. A települési önkormányzatok által fenntartott, humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek kompetencia-fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására. Hátrányos helyzetű felnőttek kompetencia-fejlesztése
  • Gyermekek/tanulók személyiség és kompetencia-fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás kompetenciájának megalapozása már iskolás korban.
  • A gyermekek felzárkóztatása kompetencia-fejlesztő tevékenységek, pályaorientáció, életvezetési tanácsadással.
  • A gyermekek esélyteremtése komplex beavatkozással
  • Az egészséges életmód iránti igény kialakítása már gyermekkorban
  • Az óvodapedagógusok kompetencia-fejlesztése, a hátránykompenzáció eredményességének növelése
  • A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek számának csökkentése
  • Iskolán kívüli nyelvoktatás, pályaorientációs tanácsadás, szabadidős programok, tudatos pénzügyi magatartás, ökotudatosság fejlesztése
  • Szemléletformáló programok megvalósítása az óvodában: együttműködés fejlesztése szülők és óvoda között, élethosszig tartó tanulás, a képzettség, iskolai végzettség fontossága a munkaerő-piacon való boldogulásért
  • Óvodai tevékenységek: óvodapedagógusok képzése, intézkedési terv kidolgozása a beovódázási arány növelése érdekében, gyermekeknek kompetencia-fejlesztő tevékenységek (úszásoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés, zeneovi)
  • Egészségnapok óvodákban: cél a testi és lelki egészség fontosságának hangsúlyozása, egészségvédelem érdekében
  • Ösztöndíjrendszer működtetése, korai iskolaelhagyás megelőzése modellprogram kidolgozása, kipróbálása, egyéb kompetencia-fejlesztő tevékenységek
A projekt tervezett befejezése:
2020.12.31.
Projekt azonosítószáma:
EFOP-3.9.2-16-2017-00026